• Kameelperd


    Net buite die dorp by die Wildskamp 
  • Hertzogville Sonsopkoms


    Wat is nou mooier???
  • HERTZOGVILLE LANDBOUFEES 2018


Friday  - 19 July 2024
Opkomende Gebeure


Uitgebreide bestuur2013/ 2014    
BESTUUR NAAM SEL:
VOORSITTER  Marius Groenewald        marius@boomplaas.co.za         082 578 3874   053-4219506
O/VOORSITTER Johan Goosen               pajgoosen@mweb.co.za 082 415 7775  053-4219197
SEKRETARIS/TESSOURIER Tania Groenewald     tania@boomplaas.co.za 082 5622 985  053-4219506
HULP SEKRETARIS Ivan du Preez             ivnadup@gmail.com 0834437603
ADD LID:  FORUM Dirk Linde                  082 331 3396  053-4219471
ADD LID:  KRALE & VEILINGS Naas Malherbe                 082 57 80757  053-4219186
  Gert Malherbe            082 807 9216  053-4219493
VEILIGHEID: Hannes de Jager        083 658 9183  053-4219967
ADD LID:  TOERE Marius Groenewald     082 578 3874   053-4219506
ADD LID:  BRANDE Johan v Rensburg        082 374 7898  053-4219359
STREEK 13 VERTEENW Willie Goosen               082 3311 007  053-4219485
STREEK 13 SEKRETARESSE Sannetjie Delport    082 828 1192  051-5222394
KOMMODITEITE    
Graan SA: Anton Botha                                 083 274 1924
Mielies Willie Goosen             082 3311 007   053-4219485
  Pieter van den Berg 082 829 5153  053-4219310
Sonneblom Awie Potgieter            082 784 9583 
  Ivan du Preez             0834437603
Koring Johan Goosen            082 415 7775  053-4219197
  Gys Olivier                 082 57 57028  053.4331123
Vinke & Sprinkane Tiensie Delport         072 871 1907
  Hennie Dercksen    082 929 6846  053-4219363
RPO:  Rooivleis Tewie Wessels 083 241 7280
053 4219279 
  Tinus Linde              083 660 2886  053-4219369
  Johan Groenewald  082 784 1991
MPO Japie van den Berg   083 292 2755  053-4219361
NKWK:  Wol Boekies Malherbe  083 415 5445  053-4219517
  Gert du Plessis 082 575 9558
Wild: Choppy Roberts         082 824 0878  053-4219335
  Dawie Erwee            082 337 4998 
Aartappels Kiewiet Möll           0828040389
  Stanley de Beer     082 821 7270
Boerdery Bestuur Marius Groenewald   082 57 83874  053-4219506
  Nico de Kock            082 371 9268  053-4219368
Ramp Bestuur Johan v Rensburg    082 374 7898  053-4219359
  Gert du Plessis       082 57 59558
Jongboer André Malherbe 084 645 9335
  RC Malherbe   848518262
  Christo Groenewald 076 4808 685
Bejaardesorg Groot Piet Goosen 0824676571   053-4219481
  Leon von Caus         082 737 1432  053-4219451
Plaaslike regering    
   Forum Dirk Linde               082 331 3396  053-4219471
   IDP Tewie Wessels         083 241 7280  053-4219279
Infrastruktuur    
   Natuurbewaring: Frik de Necker      082 5700 544
   Paaie Tinus Linde              082 824 0878 053-4219335
  Gert du Plessis       082 551 4374  051-5222394
  Dirk Linde               082 331 3396  053-4219471
   ESKOM Sarel Bornman-snr     082 570 3062  053-4219660
   TELKOM Klein Piet Goosen      082 774 4973
VLU Tania Groenewald         082 5622 985 053-4219506
GWK Jaap van Bergen    082 803 2498
Vandusie krale sleutel Uitspan Bottelstoor          Paul de Koker 082 771 0907 053-4219091
Suidwes Landbou Lourens Brand 082 806 9342
  Gert Malherbe           082 807 9216  053-4219493
Ministreeksvergadering Voorsitter, Sekretaresse & Forum  
Skole Gerrit Dercksen     0833952177
Hertzogville Landboufees Gert Malherbe          082 807 9216  053-4219493
  Willie Goosen            082 331 1007   053-4219506
Ongewenste plante Naas Malherbe          082 57 80757  053421-9186
Projekte    
1.  Vee- Inligtingsdag O/Voors:Johan Goosen 082 415 7775
  Nico Hendrikz  082 262 3186  053-4219243
2.  Graan dag Voorsitter  Marius Groenewald 082 57 83874  053-4219506
  Willie Goosen            082 331 1007   05394219485
  Kiewiet Möll            082 804 0389
3.  Trekker implimente demonstrasies Cassie Maree  
  Gys Olivier          082 57 57028
Besproeiing JF van der Merwe     082 920 5527
  Johan Vorster        083 2622 827
Noodhulp en ander kursusse Dagbestuur